Is een warmtepomp met een hoger vermogen beter?

Warmtebehoefte

Het toe te passen vermogen van de warmtepomp hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte van de woning, het warmteverlies, het isolatieniveau, het aantal bewoners, het klimaat en het gewenste binnentemperatuur. Het warmteverlies van de woning kan o.a. worden berekend aan de hand van warmteverliesberekeningen, waarbij rekening wordt gehouden met de isolatie van de woning, de oppervlakte van de buitenmuren, het type beglazing, ventilatievoorziening en andere relevante factoren.

Echter wordt het vermogen bij deze berekeningen te hoog aangehouden omdat er geen rekening gehouden wordt met de interne warmtelast. Mensen, verlichting en andere apparaten geven warmte af wat een deel van het warmteverlies dekt en hierdoor kan een warmtepomp met een te groot vermogen geselecteerd worden.

Het is belangrijk om een warmtepomp te selecteren die het vermogen heeft om de warmtevraag van de woning te dekken, maar tegelijkertijd dient de warmtepomp op een zo laag mogelijk vermogen te kunnen draaien.

Efficiëntie

Een warmtepomp heeft een bepaald vermogensbereik waarin de warmtepomp opereert, dit wordt moduleren genoemd. Bij lage buitentemperaturen heeft de warmtepomp meer kW’s benodigd vermogen en bij hoge buitentemperaturen minder kW’s benodigd vermogen.

Vermogensbereik bij een buitentemperatuur van minimaal -7 °C en een ΔT van 5K. ➢ Warmtepomp 1: tussen 2,4 en 8 kW ➢ Warmtepomp 2: tussen 3,7 en 12,7 kW

Stelt u de volgende situatie eens voor: De buitentemperatuur is 16 °C, de binnentemperatuur is 20°C en u wilt verwarmen naar 22°C. Daarvoor is 2,6 kW vermogen voor benodigd. In het gegeven vermogensbereik valt warmtepomp 1 binnen het bereik en warmtepomp 2 valt er buiten. Dit betekent dat warmtepomp 1 terug kan moduleren tot bijna zijn laagste stand en dus het minst energie verbruikt. Warmtepomp 2 kan dit niet bereiken en zal zichzelf uitschakelen! Echter is er nog steeds warmtevraag en dus zal hij zichzelf weer inschakelen en vol vermogen proberen de gewenste temperatuur te bereiken. Hierdoor ontstaat pendelgedrag met als gevolg veel starts en stops, snellere slijtage van de compressor en een hoger energieverbruik.

Een warmtepomp werkt het meest efficiënt wanneer deze gedurende langere periodes op een stabiel vermogensniveau kan werken. Als de warmtepomp continu op vol vermogen draait, kan dit leiden tot kortere cyclustijden en frequente aan/uit-cycli, wat de efficiëntie van het systeem kan verminderen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik en mogelijk hogere operationele kosten.

Comfort

Een te krachtige warmtepomp kan leiden tot temperatuurschommelingen in de woning. Als de warmtepomp snel opwarmt en dan uitschakelt, kan dit resulteren in warmtepieken gevolgd door periodes van onvoldoende verwarming. Dit kan het comfortniveau in de woning negatief beïnvloeden.

Kosten

Een warmtepomp met een te hoog vermogen kan duurder zijn in aanschaf en installatie. Zo is bijvoorbeeld een grotere boiler en buffervat benodigd. Bovendien kan een overgedimensioneerde warmtepomp leiden tot onnodig hogere energiekosten, omdat deze meer elektriciteit verbruikt dan nodig is om aan de warmtebehoefte van de woning te voldoen.

Levensduur

Een warmtepomp die voortdurend op vol vermogen draait, slijt sneller en heeft een kortere levensduur. De compressor en andere componenten worden meer belast en de warmtepomp kan meer slijtage ondervinden, wat kan leiden tot vroegtijdige defecten en reparaties.

U kan dit ter verduidelijking vergelijken met een auto: wanneer u continu snel optrekt, vol gas rijdt op volle toeren en vervolgens weer afremt, zullen de motor, remmen en banden een zeer korte levensduur hebben.

Daarom is het belangrijk om een warmtepomp te kiezen met het juiste vermogen, dat is afgestemd op de warmtebehoefte van de woning. Een juist gedimensioneerde warmtepomp zal efficiënter werken, het gewenste comfortniveau handhaven, de operationele kosten verlagen en een langere levensduur hebben.

Neem contact op!

Bent u klaar om de voordelen van een warmtepomp te ervaren? Wilt u geld besparen, uw comfort verhogen en uw ecologische voetafdruk verkleinen? Neem vandaag nog contact met ons op!

Onze experts staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden, de opties te bespreken en een plan op maat te maken voor uw huis. Samen kunnen we een stap zetten naar een groenere en kosteneffectievere toekomst. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op!