Wat is het verschil tussen een monoblock en een split warmtepomp?

Lucht/water warmtepompen worden veelal toegepast in twee uitvoeringen: de monoblock warmtepomp en split warmtepomp. Deze twee typen warmtepompen verschillen in de manier waarop de componenten zijn geconfigureerd en geplaatst maar ook hoe het rendement en hoe schoon het systeem is spelen een belangrijke rol. In dit blog beschrijven we waarom wij een monoblock warmtepompinstallatie adviseren aan de hand van de belangrijkste verschillen tussen een monoblock en split warmtepomp en de voordelen van een monoblock.

Configuratie en plaatsing

Een monoblock warmtepomp bestaat uit een enkele unit waarin alle belangrijke componenten zijn geïntegreerd, zoals de compressor, verdamper, condensor en ventilator. Deze unit wordt meestal buiten geplaatst, vergelijkbaar met de buitenunit van een split warmtepomp. Een split warmtepomp bestaat uit twee afzonderlijke eenheden: de binnenunit en de buitenunit. De binnenunit bevat meestal de compressor, verdamper en condensor en is geïnstalleerd in het gebouw, terwijl de buitenunit de condensor en de ventilator bevat en buiten wordt geplaatst.

Installatiegemak

Het installeren van een monoblock warmtepomp is over het algemeen eenvoudiger omdat er geen koelleidingen tussen binnen- en buitenunits hoeven te worden aangesloten. De afwezigheid van deze koelleidingen resulteert in minder complexiteit bij de installatie en geen kans op lekkages van koudemiddelen.

Ruimtebesparing

Een monoblock warmtepomp neemt over het algemeen minder ruimte in beslag dan een split warmtepomp, omdat alle componenten in één eenheid zijn geïntegreerd. Dit kan voordelig zijn bij beperkte ruimte, vooral in kleinere woningen of gebouwen waar ruimte een belangrijke factor is. Een split warmtepomp vereist zowel binnen- als buitenruimte voor de installatie van de eenheden. Dit kan problematisch zijn in situaties waar ruimte schaars is of waar specifieke esthetische overwegingen van belang zijn.

Geluidsniveau

Omdat alle componenten in de buitenunit van een monoblock warmtepomp zijn geïntegreerd, bevindt het geluidsproducerende deel zich buiten het gebouw. Dit resulteert in een aanzienlijk lager geluidsniveau in de binnenruimtes. Een van de voordelen van een monoblock warmtepomp is dat het producerende geluid meestal verwaarloosbaar is, vooral in vergelijking met andere warmtepompconfiguraties. Dit komt door verschillende factoren, zoals een geluidsisolerende behuizing, laag toerentalcompressor en trillingsdempende technologieën.

Met een split warmtepomp wordt de binnenunit in het gebouw geplaatst, wat betekent dat het geluid van de condensor zich in de binnenruimte bevindt. Hoewel de meeste moderne split warmtepompen geluidsarme binnenunits hebben, adviseren wij toch sterk om de monoblock variant te laten installeren.

Koudemiddel in split warmtepompen

In split warmtepompen wordt gebruik gemaakt van synthetische koudemiddelen, dit zijn voornamelijk R410A en R32. Ondanks dat R410A en R32 als efficiënter en milieuvriendelijker alternatief worden beschouwd ten opzichte van oudere koudemiddelen, hebben ze ook belangrijke nadelen.

R410A en R32 hebben een aanzienlijke bijdrage aan het broeikaseffect vanwege het hoge GWP (Global Warming Potential). De GWP is een maatstaf die de relatieve bijdrage van een stof aan het broeikaseffect over een bepaalde periode vergelijkt met dat van kooldioxide (CO2). R410A heeft een GWP van 2.088, wat betekent dat het 2.088 keer krachtiger is in het vasthouden van warmte in vergelijking met CO2 over een periode van 100 jaar.

Vanwege het hoge GWP van R410A, dat bijdraagt aan klimaatverandering, zijn er internationale inspanningen om de productie en het gebruik van koudemiddelen met een (te) hoog GWP te verbieden in de nabije toekomst. Hoewel R410A en R32 niet als giftig worden beschouwd, is het een samengesteld koudemiddel met een hogere druk dan oudere koudemiddelen zoals R22. Dit betekent dat er bij lekkages of onjuiste behandeling een hogere druk kan ontstaan, wat potentieel gevaarlijk is als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

Koudemiddel in monoblock warmtepompen

In tegenstelling tot de split warmtepompen wordt in een monoblock systeem gebruik gemaakt van R290, ook wel bekend als propaan. R290 is een wereldwijd erkend milieuvriendelijk koudemiddel en heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere koudemiddelen:

R290 heeft een zeer laag Global Warming Potential (GWP) van 3. Dit betekent dat het vrijwel geen negatieve invloed heeft op het broeikaseffect en de klimaatverandering. Het is een natuurlijk koudemiddel dat niet bijdraagt aan het afbreken van de ozonlaag, in tegenstelling tot vele synthetische koudemiddelen met een hoog GWP.

R290 heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen, wat resulteert in een hoog rendement van de warmtepompinstallatie door hoge energie-efficiëntie van warmtepompen en koelsystemen die dit koudemiddel gebruiken. Het zorgt voor efficiënte warmteoverdracht en optimale prestaties, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd en de operationele kosten worden verlaagd.

Ondanks dat propaan brandbaar is, wordt R290 veilig gebruikt in warmtepompen vanwege de strikte naleving van veiligheidsnormen en de specifieke ontwerpen van de apparatuur. Moderne warmtepompen en koelsystemen die gebruikmaken van R290 zijn ontworpen met veiligheidsmaatregelen, zoals lekdetectie, ventilatie en explosie veiligheidssystemen, om de risico’s te minimaliseren. R290 is een natuurlijk koudemiddel dat gemakkelijk kan worden gerecycled en hergebruikt. Het kan worden teruggewonnen uit oude systemen en opnieuw worden gebruikt zonder de kwaliteit of prestaties aan te tasten.

Prestaties en rendement

Een monoblock warmtepomp is een af fabriek gesloten systeem met daarin R290. Met een monoblocksysteem is een hogere temperatuur op de compressor haalbaar, t.w. 75 °C. Daarmee is een hoger COP (Coëfficiënt of Performance) te behalen, ook op warm tapwater wat resulteert in een hoger rendement.

Bij een split systeem wordt een veel lagere temperatuur op de compressor behaald, namelijk 50 °C. Bij hybride toepassingen en warm water vraag dient bij dit systeem elektrisch te worden bijverwarmd. Wat resulteert in hoger stroomverbruik.

Conclusie

Al met al adviseren wij de monoblock warmtepompinstallatie vanwege de vele voordelen die het biedt. Met de geïntegreerde configuratie en eenvoudige installatie, de ruimtebesparing en het lage geluidsniveau in binnenruimtes, is de monoblock warmtepomp een uitstekende keuze. Bovendien maakt het gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel R290 het systeem niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer. Met een laag Global Warming Potential en uitstekende thermodynamische eigenschappen draagt R290 bij aan het verminderen van het broeikaseffect en het minimaliseren van het energieverbruik. Kies voor een monoblock warmtepompinstallatie en geniet van zowel verbeterd rendement, als een positieve impact op het milieu.

Neem contact op!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op!