Waarom kiezen voor propaan als koudemiddel in een warmtepomp?

De keuze van het juiste koudemiddel is cruciaal voor de efficiëntie, veiligheid en milieueffecten van uw warmtepomp. In dit blog bespreken we de drie meest gebruikte koudemiddelen: Propaan R290, R410A en R32. We belichten hun positieve en negatieve eigenschappen, GWP-waarden, de uitfasering van koudemiddelen en de gevolgen hiervan.

GWP en uitfasering synthetische koudemiddelen

GWP staat voor Global Warming Potential. Dit is een maatstaf die het aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas weergeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2). De GWP-waarde geeft dus weer hoe groot het negatief effect van een stof is op de opwarming van de aarde.

GWP-waarden van de meest gebruikte koudemiddelen:

  • Propaan: GWP = 3
  • R410A: GWP = 2088
  • R32: GWP = 675

R410A en R32 zijn beide synthetische koudemiddelen en dit zijn stoffen die niet van nature voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Deze twee koudemiddelen zijn HFK’s, hiervoor gelden direct werkende Europese verordeningen met voorschriften die gericht zijn op het beschermen van het milieu. HFK’s zoals R410A en R32 zullen de komende jaren uitgefaseerd worden:

  • 2027: ≤ 50 kW: maximaal toegestaan GWP 150
  • 2030: ≥ 50 kW: maximaal toegestaan GWP 150
  • 2032: ≤ 12 kW: F-gassen verboden

Propaan R290

Propaan (R290) is een ander verhaal. Dit is een natuurlijk (koolwaterstof)koudemiddel dat steeds vaker gebruikt wordt in warmtepompen en niet onder de F-gassen valt. Het is een natuurlijk koudemiddel met een lage GWP-waarde en een hoge efficiëntie. Het kookpunt van propaan ligt bij -42,10 °C, dit betekent dat het gemakkelijk verdampt bij lage temperaturen en er dus minder energie nodig is om propaan te comprimeren en te laten circuleren. Dit leidt tot een hoog rendement en lage energiekosten.

Propaan heeft een hoge verwarmingscapaciteit per volume-eenheid. Dat betekent dat er minder propaan nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te transporteren dan andere koudemiddelen.

Bovendien is propaan toekomstbestendig omdat dit gas een lage GWP-waarde heeft van 3. Dit betekent dat propaan een stuk minder schadelijk is voor het milieu dan andere koudemiddelen met een hoge GWP-waarde zoals R410A (GWP 2088) en R32 (GWP 675). Daarmee voldoet propaan aan de Europese F-gassenverordening en zal het dus de komende jaren
niet worden uitgefaseerd, dit in tegenstelling tot R410A en R32.

Subsidies

Bijkomend voordeel van de efficiëntie van propaan zijn de subsidies op warmtepompen. Om in aanmerking te komen voor een ISDE subsidie voor warmtepompen is vanaf 2024 minimaal een A++ energielabel vereist. In 2024 krijgt u voor een propaan warmtepomp met een energielabel van A+++ € 225 extra subsidie!

Vanaf 2024 krijg je geen subsidie meer voor warmtepompen met een energielabel A+ of lager!

Veiligheid

Propaan heeft als nadeel dat dit brandbaar is wat betekent dat er een verhoogd risico op brand of een explosie is in geval van lekkage. Echter zijn de warmtepompen die wij installeren van het type monobloc waarbij dit type in de fabriek wordt gevuld met propaan en getest wordt op lekkage. Team Doldersum volgt regelmatig trainingen en cursussen, gebruiken de juiste gereedschappen en volgen de voorschriften van de fabrikant om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Conclusie

De keuze van het koudemiddel voor warmtepompen is van groot belang voor efficiëntie, veiligheid en milieueffecten. Propaan (R290) profileert zich als een veelbelovend, milieuvriendelijker en duurzamer alternatief met een lage GWP-waarde van 3, Dit in tegenstelling tot R410A (GWP 2088) en R32 (GWP 675). Terwijl de synthetische koudemiddelen R410A en R32 worden geconfronteerd met uitfasering volgens de Europese F-gassenverordening, blijft propaan toekomstbestendig.

Propaan biedt niet alleen efficiëntie, wat resulteert in lagere energiekosten, maar ook hogere subsidies voor warmtepompen met een A+++ energielabel.

Neem contact op!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op!